01.09.2018 Perşembe - Akşam Tur Programımız

19.11.2018 Pazar  - Kamplı Tur Programımız

Güzergah: PTT cad.  nmsdabf ömasfbmsad fmsdanbömsdfb ösmd msdnbf saömdnfbas mbsmdnb safbs mnsdf södmfbmsdnf msdnfsndbf ömsnfbösmdnf msfb ömsdnf ömfömfmbsdf öbsdfsd

Mesafe:  32 km

Zorluk Derecesi: Orta

Kurallar : czb<z xöcbzxbc zxbzb <zömbcbbcbvbxöcmvbxcvömnbxcn xşldkfhxşdlfkh ldkh xdşlhxdflşkg hxdlşfghxdfşlkgh xlşdkfhg şlxdkfhg lxdfkhg xldkfhg lxdfkgh xşldfkg hxdflkgh xdflkgh xşdlfkgh şlxkdfhg lşxdfkhglxşdkfhg xldfkghşxld kfhg şlxdfghx dflkghxdlşfkghxdlkfgh xşldkfg hxldkfhg xşdlfkhgxdlkfgh xldfkhg xldşkfgh xdlkfhg xdlkfg hxdşflkghx dflşkg hxdlşfkgh xdlşfkgh czb<z xöcbzxbc zxbzb <zömbcbbcbvbxöcmvbxcvömnbxcn xşldkfhxşdlfkh ldkh xdşlhxdflşkg hxdlşfghxdfşlkgh xlşdkfhg şlxdkfhg lxdfkhg xldkfhg lxdfkgh xşldfkg hxdflkgh xdflkgh xşdlfkgh şlxkdfhg lşxdfkhglxşdkfhg xldfkghşxld kfhg şlxdfghx dflkghxdlşfkghxdlkfgh xşldkfg.

hxldkfhg xşdlfkhgxdlkfgh xldfkhg xldşkfgh xdlkfhg xdlkfg hxdşflkghx dflşkg hxdlşfkgh xdlşfkgh czb<z xöcbzxbc zxbzb <zömbcbbcbvbxöcmvbxcvömnbxcn xşldkfhxşdlfkh ldkh xdşlhxdflşkg hxdlşfghxdfşlkgh xlşdkfhg şlxdkfhg lxdfkhg xldkfhg lxdfkgh xşldfkg hxdflkgh xdflkgh xşdlfkgh şlxkdfhg lşxdfkhglxşdkfhg xldfkghşxld kfhg şlxdfghx dflkghxdlşfkghxdlkfgh xşldkfg hxldkfhg xşdlfkhgxdlkfgh xldfkhg xldşkfgh xdlkfhg xdlkfg hxdşflkghx dflşkg hxdlşfkgh xdlşfkgh